Güneş enerji sistemlerinin (GES) güç çıkışını etkileyen faktörler

Güneş enerji sistemleri(GES) güç çıkışı, gerçekleştirilen standart test koşulları dahilinde ve terminaller herhangi bir yüke bağlı değilken panelin çıkış voltajını temsil eden kavramdır. Panellerin çıkış gücünde meydana gelen kayıplar, degradasyon olarak adlandırılmaktadır. Kullanıcılar, panel ömrünü uzatabilmek ve tam kapasite verim alabilmek adına “GES sistemleri güç çıkışını ne etkiler?” sorusunun yanıtı hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

Güneş panellerinin performans garantileri, 25 sene sonunda meydana gelmesi öngörülen degradasyon değerini temsil etmektedir. Bu değerin yüksek olması ise sağlanacak tasarrufun daha düşük olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle GES verimi konusunda en yüksek performansın alınabilmesi için, degradasyon oranının düşük olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir

Güneş paneli çıkışını etkileyen temel unsurların başında mikro çatlaklar yer almaktadır. Bu çatlaklar, çoğunlukla panellerin taşıma ve montajı sırasında ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda hava olayları nedeniyle meydana gelen vibrasyon da bu çatlaklara sebep olmaktadır. nakliye sırasında panellerin darbe alması ve güçlü dolu yağışı gibi etmenler de panellerin çatlamasına neden olmaktadır. Tüm bu unsurlar sonucunda güneş panelinden elde edilen verim düşüş göstermektedir.

Güneş Panelinin Verimini Neler Etkiler?

 • Panel Kirliliği: Güneş panellerinin toz, tortu ve kire maruz kalması sonucunda verim düşmektedir. Düzenli ve doğru şekilde panel temizliğinin yapılması sonucunda en etkili verimin sağlanması mümkün olmaktadır.
 • Sıcaklık Katsayısı:  Güneş panelleri, yoğun sıcaklıklar karşısında verim kaybı yaşamaktadır. Çünkü panellerin ısınması, daha az miktarda enerji üretilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle iklim ve çevre koşullarına uygun panellerin tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır.
 • Panel Açısı:  Güneş paneli kurulumu yapılırken uygun açı ve yönün belirlenmesi, verimi doğrudan etkileyen bir faktördür. Hatalı kurulum açıları ise panel güç çıkışını olumsuz etkilemektedir. Bu durum sonucunda ise panel verimliliği düşüş göstermektedir.
 • Inverter Kalitesi: Panellerde üretilen doğru akımın, cihazlarda kullanılabilir olan alternatif akıma dönüştürülmesi işlemleri inverterler ile sağlanmaktadır. Sisteme uygun İnverter seçilmemesi güç iletiminde kayıplara sebep olabilir.
 • Alternatif ve Doğru Akım Kablo Kaybı: Inverter ve panel arasında meydana gelen voltaj düşüşleri, küçük oranlarda verimlilik kayıplarına yol açabilmektedir.
 • Solar Akü: Sisteme uygun akü seçimi ve periyodik bakımlarının yapılmaması sistem veriminde düşüşe sebep olur.

Güneş paneli çıkışını etkileyen faktörler, üretim şartları ve tekniklerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle güneş paneli satın almadan öncesinde kapsamlı araştırmaların yapılması tavsiye edilmektedir.

Güneş Paneline Zarar Veren Etmenler Nelerdir?

Güneş panelleri, marka ve modellere bağlı olarak farklı verimlilik seviyelerine sahiptir. Ancak bazı durumlar, panellerden alınabilecek verim oranının düşüş göstermesine neden olmaktadır. Güneş paneline zarar veren etmenler ise kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Inverterlerde korozyon, bağlantı hatası, kısa devre ya da gerilim dalgalanması gibi arızaların görülmesi,
 • Kablo arızalarının meydana gelmesi,
 • Çeşitli sebeplere bağlı olarak panel üzerinde mikro çatlakların oluşması,
 • Panellerin aşırı ısınmasına neden olacak kadar yüksek hava sıcaklıklarının görülmesi,

Güneş Panelleri Nasıl Korunur?

Güneş panellerini uzun ömürlü kullanmak isteyen kişiler, “güneş panelleri nasıl korunur?” sorusu hakkında bilgi edinmek istemektedir. Bu sayede paneller için yapılan maliyet, kısa süre içerisinde kar sağlamaya başlayacaktır. Güneş panellerinin korunması için dikkat edilmesi gereken temel noktalar ise şu şekildedir;

 • Düzenli olarak panel temizliği ve bakımlarının yapılması,
 • Panel kullanımı için gerekli olan tüm parçalar ve araçların uluslararası kalite standartlarına uygun olması,
 • Panellerin doğru şekilde taşınması, kurulması ve tüm bağlantıların kontrol edilmesidir.
 • Sisteme uygun kompanent seçilmesi,
Scroll to Top
Scroll to Top